Evropský týden sportu pod dohledem ČOV

Sport v okolí
Sport v okolí
1 Minuta čtení
1 Minuta čtení

Český olympijský výbor byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jmenován koordinátorem Evropského týdne sportu, jehož cílem je propagace pohybové aktivity a zvýšení povědomí o pozitivních dopadech sportu. První ročník byl stanoven na září 2015.

Koncept a konkrétní aktivity Evropského týdne sportu v současnosti intenzivně připravuje Evropská komise ve spolupráci s poradní skupinou složenou ze zástupců sportovního sektoru, včetně pracovníků Evropské kanceláře Evropských olympijských výborů (EOC) a ENGSO. „Je velmi sympatické, že se sportovní priority Evropské unie do velké míry shodují s globálním kontextem nově přijaté olympijské Agendy 2020 a Týden sportu to jen potvrzuje,“ vzkázala Jana Janotová z Kanceláře EOC.

Samotná organizace aktivit a jejich pojetí bude v případě ČR v péči ČOV. Evropská komise přitom poskytne příklady, postupy a zajistí komunikační materiály. „Idea Evropského týdne jde ruku v ruce s myšlenkou našeho dlouhodobého programu Česko sportuje. Budeme tedy hledat synergie a způsoby, jak této příležitosti využít k další propagaci zdravého životného stylu,“ doplnil marketingový ředitel ČOV Marek Tesař s tím, že členské státy obdrží na pokrytí části nákladů finance z evropského dotačního programu Erasmus +.

Jasná řeč čísel

Nedávný průzkum mezi obyvateli EU ukázal, že 59 % z nich nesportuje vůbec, nebo pouze zřídka. V České republice je toto číslo ještě o 5 procentních bodů vyšší. Nedostatek pohybové aktivity a sedavý životní styl je podle Světové zdravotnické organizace čtvrtou nejčastější příčinou onemocnění vedoucí k předčasné smrti, což je potvrzeno zjištěním mezinárodní studie „Designed to move“, která předpovídá, že dnešní školáci budou první generací, která se v průměru dožije o 5 let méně, než generace jejich rodičů.

líbil se ti článek?