Olympijské studijní a informační centrum

Úkolem Olympijského studijního a informačního centra ČOV (OSIC) je především sbírat a zprostředkovat informace o českém a mezinárodním olympijském hnutí. Vzniklo podle vzoru Olympic Study Centre v Lausanne v roce 1996. Úzce spolupracuje s Českou olympijskou akademii.

OSIC je přístupný odborné i laické veřejnosti, stejně tak studentům a zástupcům médií:

 • Pomůžeme vám najít správné olympijské odpovědi.
 • Vybrané publikace vám zapůjčíme či zpřístupníme k prezenčnímu studiu.
 • Domluvte si dopředu návštěvu naší knihovny

OSIC spravuje a/nebo zpřístupňuje:

 • Fotoarchiv obsahující přes 150 000 klasických fotografií (postupně digitalizovaných) a přes 300 000 „digital-born“  fotografií.
 • knihovnu s více než 4000 tituly z celého světa dělených do více než 60 tematických oddělení:
   • oficiální zprávy a výsledky jednotlivých olympijských her,
  • shrnující vědecké práce o olympijských hrách a olympijském hnutí,
  • základní díla Pierre de Coubertina, Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského, Carla Diema, Norberta Müllera, Jiřího Kössla a dalších činitelů českého a mezinárodního hnutí a předních olympijských historiků,
  • publikace vydávané Mezinárodním olympijským výborem, Českým olympijským výborem a národními olympijskými výbory,
 • osobní fondy,
 • kopie vybraných archiválií týkající se činnosti ČOV.

Co má OSIC na starosti?

 • Dokumentuje činnost českého – a částečně i mezinárodního – olympijského hnutí, tj. sbírá archivní a jiné dokumentační materiály (knihy, fotografie, film, video, trojrozměrné objekty atd.), zpracovává statistické údaje. Spolupracuje s obdobnými studijními a dokumentačními centry, muzei sportu a vysokými školami v České republice a v zahraničí. 
 • Připravuje a ve spolupráci s různými nakladatelstvími vydává publikace s olympijskou tematikou. 
 • Spolupracuje s médii (televizí, rozhlasem a tiskem) na přípravě pořadů a článků s olympijskou tematikou. 
 • Zajišťuje základní zpracování spisů ČOV a jeho složek a průběžně je předává k uložení do Národního archivu, archivuje kopie důležitých dokumentů. 
 • Buduje a spravuje knihovní fond ČOV a umožňuje jeho využívání odbornou veřejností. Buduje taktéž fotografický archiv, videotéku a fonotéku. 
 • Koordinuje využívání olympijských fondů různé povahy v českých archivech, knihovnách a muzeích (např. Národní muzeum, oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, Národní archiv, archiv Českého rozhlasu, archiv České televize, Vojenský historický archiv, Česká obec Sokolská) i zahraničích institucí (Slovenské sportovní a olympijské muzeum, Olympijské muzeum a Studijní olympijské centrum v Lausanne).
 • Spolupracuje s univerzitami a sportovními fakultami (Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a další).