Výkonný výbor

Výkonný výbor ČOV má nejvýše dvacet pět členů. Výkonný výbor ČOV je složen z předsedy ČOV, který je zároveň předsedou Výkonného výboru ČOV; z pěti místopředsedů; ze člena MOV, občana České republiky; ze sedmi zástupců složek ČOV, kteří se stávají členy Výkonného výboru ČOV dle čl. 4 stanov ČOV; ze zástupce Komise sportovců ČOV, který se stává členem Výkonného výboru ČOV dle čl. 4 odst. 5 stanov; a z jedenácti členů. Do Výkonného výboru ČOV mohou být navrhováni a voleni kandidáti z řad členů ČOV.

Výkonný výbor řídí činnost Českého olympijského výboru v období mezi plenárními zasedáními ČOV. Pro svou potřebu zřizuje stálé nebo dočasné pracovní komise a hlavně sekretariát, který vede ekonomickou, organizační a administrativní agendu.

Složení VV ČOV pro období 2016-2020

Předseda

 • Jiří KEJVAL

Místopředsedové

 • Roman Kumpošt
 • Zdeněk Haník
 • Filip Šuman
 • Libor Varhaník

Členové VV ČOV

 • Karel Bauer, Český svaz jachtingu
 • Petr Hulinský, Český svaz taekwondo WTF
 • Michal Ježdík, Česká basketbalová federace
 • Tomáš Král, Český svaz ledního hokeje
 • Jaroslav Pollert, Český svaz kanoistů
 • Petr Ryška, Český svaz plaveckých sportů
 • Roman Slavík, Česká gymnastická federace
 • Zbyněk Špaček, Česká asociace stolního tenisu
 • Marián Štetina, Český svaz cyklistiky
 • Alena Erlebachová, Český klub paralympioniků
 • David Svoboda, Komise sportovců
 • Karel Kovář (pozastavil činnost), Česká olympijská akademie
 • Hana Moučková, Český klub sportovních svazů, organizací a institucí
 • Květa Pecková, Český klub fair play
 • Oldřich Svojanovský, Český klub olympioniků
 • Alexandr Kliment, Česká olympijská akademie
 • Gabriel Waage, Česká softballová asociace
 • Viktor Novotný, Český klub sportovních svazů, organizací a institucí

Generální sekretář ČOV

 • Petr Graclík

Ombudsman ČOV

 • Alexander Károlyi