Výkonný výbor

Výkonný výbor ČOV má nejvýše dvacet pět členů. Výkonný výbor ČOV je složen z předsedy ČOV, který je zároveň předsedou Výkonného výboru ČOV; z pěti místopředsedů; ze člena MOV, občana České republiky; ze sedmi zástupců složek ČOV, kteří se stávají členy Výkonného výboru ČOV dle čl. 4 stanov ČOV; ze zástupce Komise sportovců ČOV, který se stává členem Výkonného výboru ČOV dle čl. 4 odst. 5 stanov; a z jedenácti členů. Do Výkonného výboru ČOV mohou být navrhováni a voleni kandidáti z řad členů ČOV.

Výkonný výbor řídí činnost Českého olympijského výboru v období mezi plenárními zasedáními ČOV. Pro svou potřebu zřizuje stálé nebo dočasné pracovní komise a hlavně sekretariát, který vede ekonomickou, organizační a administrativní agendu.

Složení VV ČOV pro období 2021-2025

Předseda

 • Jiří KEJVAL

Místopředsedové

 • Zdeněk Haník (olympismus a vzdělávání)
 • Milan Hnilička (místopředseda pro sport)
 • Roman Kumpošt (mezinárodní vztahy)
 • Filip Šuman (neolympijské sporty)
 • Libor Varhaník (ekonomika)

Členové VV ČOV

 • Jan Bloudek, Český horolezecký svaz
 • Martin Bohman, Český svaz bobistů a skeletonistů
 • Zbyněk Sýkora, Český klub paralympioniků
 • Petr Fousek, Fotbalová asociace České republiky
 • Petr Hulinský, Český svaz taekwondo WTF
 • Michal Ježdík, Česká basketbalová federace
 • Alexandr Kliment, Česká olympijská akademie
 • Hana Moučková, Český klub sportovních svazů, organizací a institucí
 • Kateřina Neumannová, Český klub sportovních svazů, organizací a institucí
 • Marek Pakosta, Český volejbalový svaz
 • Olga Plachá, Česká jezdecká federace
 • Jaroslav Pollert, Český svaz kanoistů
 • Petr Ryška, Český svaz plaveckých sportů
 • Šárka Strachová, Český klub fair play
 • Nikol Kučerová, Komise sportovců
 • Oldřich Svojanovský, Český klub olympioniků
 • Gabriel Waage, Česká softballová asociace

Hosté zasedání VV ČOV

Generální sekretář ČOV

 • Petr Graclík

Ombudsman ČOV

 • Alexander Károlyi

Dokumenty ze zasedání VV ČOV