Olympijské zážitky, které spojují

Snaha co nejvíc podpořit zdravý životní styl široké veřejnosti spojuje Český olympijský výbor s oficiálním partnerem T-Mobile již od roku 2013. Společně hledáme cesty, jak propojit sport a moderní technologie. Přinášíme malým i velkým návštěvníkům olympijské zážitky při Olympijských festivalech, do nichž se T-Mobile zapojuje pravidelně od první edice v roce 2014.

Jedinečnou společnou aktivitou pak je T-Mobile Olympijský běh. Sportovní oslava Olympijského dne připomínajícího vznik Mezinárodního olympijského výboru má v Česku tradici již od roku 1987. Od roku 2015 se však díky podpoře T-Mobilu výrazně posunula. Pod heslem „Různí běžci, různé trasy, jedna myšlenka“ se na desítkách míst každoročně zapojuje přes 70 tisíc běžců, z toho více než 60 tisíc dětí.

Hlavní běh pak začíná po celé republice v jednu chvíli. Část ze startovného navíc pomáhá prostřednictvím České olympijské nadace sportovat dětem, kterým na to jinak chybí dostatek peněz. Český atletický svaz za roky 2016 až 2019 ocenil T-Mobile Olympijský běh jako nejlepší běžeckou akci daného roku. „Jsem velmi hrdý, jaký fenomén se podařilo z T-Mobile Olympijského běhu vybudovat,“ říká Ladislav Báča, ředitel marketingové komunikace T-Mobile.