Složky ČOV

Složky Českého olympijského výboru vzdělávají, vyzdvihují olympijské hodnoty a oceňují lidi, kteří je šíří.

Česká trenérská akademie zvedá téma vzdělávání koučů na všech úrovních, zaměřuje se mezioborové a mezisportovní propojování. Každoročně vyhlašuje anketu Trenér roku. Propagací olympijských myšlenek a studiu historie se intenzivně věnuje Česká olympijská akademie. Český klub olympioniků se finančně i materiálově stará o bývalé úspěšné olympioniky, kterých má ve svém středu více než 800, a šíří myšlenky olympismu na základních školách. Český klub sportovních svazů, organizací a institucí pomáhá neolympijských sportům a Český klub fair play propaguje férovost jako olympijskou hodnotu a v tomto duchu každoročně oceňuje nejlepší sportovní činy.

Činnost složek se řídí samostatnými statuty, které schvaluje Výkonný výbor ČOV. Každá složka je oprávněna volit určitý počet svých zástupců do Pléna ČOV a jednoho zástupce do Výkonného výboru s výjimkou složky ČKSOI, která volí dva členy do VV ČOV.