Pojištění úrazu a odpovědnosti sjednané prostřednictvím ČOV

    Potvrzujeme, že se pojistné krytí vztahuje na všechny, kteří se zúčastní tréninkové spolkové činnosti včetně ukrajinských dětí, které se začínají zapojovat do tréninkové spolkové činnosti v České republice – rozhodující je potvrzení účasti organizací (spolku, který je pojištěn).

Pojištění úrazu sportovců a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele pro celé sportovní prostředí.

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele platné od 01. 01. 2022

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Allianz pojišťovna, a.s. s číslem pojistné smlouvy C555008687. >>> Více zde


NOVÉ úrazové pojištění platné od 1. 2. 2019 

Úrazové pojištění sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Pojišťovna VZP, a.s., s platností od 1. února 2019 a číslem pojistné smlouvy 1310001770. Pojistné události = úrazy vzniklé od 1. února 2019 se hlásí Pojišťovně VZP, a.s. >>> Více zde.


Úrazové pojištění platné do 31. 1. 2019 

Úrazové pojištění sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 4950050842. Pojistné události = úrazy vzniklé do 31. ledna 2019 se hlásí pojišťovně Kooperativa, a.s. >>> Více zde.


Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele platné do 31. 12. 2021

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 7721008020. >>> Více zde.