Poradní sbor ombudsmana

PhDr. Martin DOKTOR
sportovní ředitel ČOV, člen Pléna ČOV, člen Rady České televize

Prof. Ing. Richard HINDLS, CSc, dr.h.c.
člen Národní rozpočtové rady, profesor Vysoké školy ekonomické v Praze

Prof. JUDr. Jan KUKLÍK, DrSc.
děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Jaroslav LANDA
daňový poradce

Pavel NEDVĚD
viceprezident FC Juventus Turín, držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 2003

Mgr. Kateřina NEUMANNOVÁ
poradce pro sport Ministerstva obrany ČR

JUDr. Mgr. Marcel PETRÁSEK, M.B.A., LL.M.
advokát, soudní znalec, předseda Legislativní rady České unie sportu a Českého olympijského výboru

JUDr. Daniel VIDUNA
člen Legislativní rady Českého olympijského výboru, člen Legislativní rady České unie sportu, advokát

JUDr. Pavel ZPĚVÁK
odborný konzultant Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Mgr. Denisa ČERNÁ
tajemnice ombudsmana ČOV