Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

Česká olympijská a. s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 25268708, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5522 („ČO“), zpracovává Váš e-mail („osobní údaj“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to za účelem rozesílání e-mailových zpráv („newsletter“). Bez poskytnutí uvedeného osobního údaje pro výše uvedený účel není rozesílání newsletteru možné. ČO bude zpracovávat Váš e-mail do okamžiku Vašeho odhlášení se z odběru newsletteru (nebo do odvolání uvedeného souhlasu), které lze provést dle instrukcí níže. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělujete přihlášením se k odběru Olympijského zpravodaje - Newsletteru. Váš e-mail bude zpřístupněn pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům ČO a bude zpracováván jak manuálně, tak automatizovaně.

ČO Vás informuje o Vašich právech a povinnostech, zejm. o právu (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobního údaje, (ii) právu na přístup k osobnímu údaji, (iii) na opravu či doplnění nepřesného nebo nepravdivého osobního údaje, (iv) na výmaz osobního údaje, není-li již osobní údaj potřebný pro účely, pro které byl shromážděn či jinak zpracován, anebo zjistí-li se, že byl zpracováván protiprávně, (v) na omezení zpracování osobního údaje ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost osobního údaje a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž bude zpracování osobního údaje ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete odhlásit z odběru newsletteru či chcete odvolat souhlas ke zpracování osobního údaje pro marketingové účely, klikněte na “Odhlásit´se” v zápatí přijatého e-mailu. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail press@olympic.cz.