Česká olympijská akademie

Česká olympijská akademie propaguje olympijské ideály, principy a hodnoty a je vědeckým a studijním centrem olympijského hnutí v ČR. Co to v praxi znamená?

ČOA propojuje historii se současností. Připomíná, že olympismus je vyvážený životní styl. Olympionici jsou lidé s pevnou vůli, charakterem a smyslem pro týmovou práci. Jsou to osobnosti, které spoluutvářely československou a českou státnost. ČOA vydává knihy, pořádá výstavy, organizuje semináře, realizuje dlouhodobé projekty. Spolupracuje s významnými paměťovými a akademickými institucemi jako jsou Národní muzeum, Vojenský historický ústav, Univerzita Karlova či Post Bellum. 

V současné době ČOA připravuje mj. vydání knihy o československé účasti na hrách v Los Angeles v roce 1932 a monografie o sportovním fotografovi Karlu Novákovi. 

Mohlo by vás zajímat

ČOA byla hlavním garantem oslav 120 let od založení Českého olympijského výboru. Vydala publikaci Nemůžeš? Přidej věnující se paralelám v historii ČOV a naší republiky, uspořádala výstavu Československé devítky a sport. Nestáli stranou, ve spolupráci s Post Bellum a Evropskými olympijskými výbory vytvořila sérií audiovizuálních výpovědí českých sportovců pod názvem Paměti našich olympioniků. Pro Olympiádu dětí a mládeže v Liberci připravila výstavní panely a další propagační materiály.

ČOA se také věnuje vědecké činnosti. Zabývá se zkoumáním českého a mezinárodního olympijského hnutí, jeho historií, bibliografií a filozofií, je koordinátorem olympijské výchovy v součinnosti s českými univerzitami a patronátními školami. Dokumentuje kulturní dědictví, publikuje odborné články v recenzovaných časopisech v ČR i v zahraničí a účastní se aktivit, které organizuje Mezinárodní olympijská akademie.  

ČOA  úzce spolupracuje s Audiovizuálním archivem Českého olympijského výboru. Odborná veřejnost, média, studenti i zástupci médií mohou také využít služeb Olympijského studijního a informačního centra v prostorách FTVS UK (José Martího 31, Praha 6, 16252 - budova H, č. dveří B 127. kontakt: skoda@olympic.cz).

Orgány České olympijské akademie jsou plénum ČOArada ČOA a předsednictvo rady ČOA.

„Sport není projevem přepychu ani zahálky, ale nutností, jež je vyvolána potřebou harmonie mezi prací mozku a fyzickým pohybem. A současně i pramenem vnitřního zdokonalování se.“

Pierre de Coubertin

Rada České olympijské akademie

PŘEDSEDA

  • Alexandr KLIMENT

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

  • Michal BURIAN
  • Josef DOVALIL
  • Vladimír DRBOHLAV
  • Zdeněk HANÍK
  • Mikuláš KROUPA
  • Richard MRÁZEK
  • Barbora REICHOVÁ
  • Lucie SWIERCZEKOVÁ