Sportovní expertní tým

Sportovní expertní tým Českého olympijského výboru (SET)

Jedná se o expertní poradní orgán sportovního úseku ČOV, který má konzultační charakter a jeho úlohou je propojení sportovního úseku ČOV se sportovní praxí.

Jeho hlavní náplní je navrhovat a vybírat sportovce zařazované do stipendijních projektů vypisovaných ČOV, konzultace nominací na OH, ZOH, EH, YOG, EYOF, EYOWF, řešení financování olympijské přípravy, výběr projektů k realizaci v oblasti vědy, výzkumu a vědeckého servisu, příprava strategie českého vrcholového sportu – plánování směrem k OH.

Složení SET

 • BARDA Michal
 • BOHMAN Martin
 • ČEŘOVSKÝ Jakub
 • DVOŘÁK Tomáš
 • HANÍK Zdeněk
 • HOLÝ David
 • HOTTMAR Pavel
 • JEŽDÍK Michal
 • JOHÁNEK Josef
 • KOVÁŘOVÁ Lenka
 • KUČERA Jakub
 • LACINA Petr
 • LENER Slavomír
 • NEUMANNOVÁ Kateřina
 • ODVÁRKO Vratislav
 • PÁLA Petr
 • ROHAN Jiří
 • SLUKA Pavel
 • VERNER Tomáš
 • ZAPLETAL Viktor